Turniej Taneczny o MISTRZOSTWO KRAKOWA w TAŃCU TOWARZYSKIMRegulamin turniejuREGULAMIN DO POBRANIA

1. Nazwa turnieju: FINAŁ REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 2023, OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O MISTRZOSTWO KRAKOWA

2. Organizator turnieju:
- Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne
- Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Małopolskiego
- Małopolska Fundacja Taneczna SALTATIO
- Miasto Kraków

3. Termin: 27-28.05.2023

4. Miejsce: Kraków, OSiR Kolna, ul. Kolna 2

5. Wymiary parkietu: 24x14 m

6. Kierownik turnieju: nazwisko i imię, kontakt
Piotr Sabatowicz, tel. 604178200

7. Charakter turnieju: indywidualny, PREMIUM, ogólnopolski,

8. TURNIEJ TANECZNY ROZGRYWANY JEST ZGODNIE Z PRZEPISAMI PTT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:
1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia zawodnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami STT PTT.

9. Zawodnicy - klasy taneczne / kat. wiekowe

SOBOTA, 27.05.2023
(wybrane kategorie zostaną rozegrane na wspólnym parkiecie)
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T Solo Dance
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T Duety
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Srebro KOMB 5T Solo Dance
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Srebro KOMB 5T Duety
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Srebro KOMB 5T
8-9 (Juvenile 1) Brąz KOMB 4T Solo Dance
8-9 (Juvenile 1) Brąz KOMB 4T Duety
8-9 (Juvenile 1) Brąz KOMB 4T
8-9 (Juvenile 1) Srebro KOMB 5T Solo Dance
8-9 (Juvenile 1) Srebro KOMB 5T Duety
8-9 (Juvenile 1) Srebro KOMB 5T
10-11 (Juvenile 2) Brąz KOMB 4T Solo Dance
10-11 (Juvenile 2) Brąz KOMB 4T
10-11 (Juvenile 2) Srebro KOMB 5T Solo Dance
10-11 (Juvenile 2) Srebro KOMB 5T
12-15 (12 - 15) Brąz KOMB 4T Solo Dance
12-15 (12 - 15) Brąz KOMB 4T
12-15 (12 - 15) Srebro KOMB 4T Solo Dance
12-15 (12 - 15) Srebro KOMB 4T
do 9 H solo
do 9 G solo
10-11 H solo
10-11 G solo
10-11 F solo
10-11 E solo
12-15 H solo
12-15 G solo
12-15 F solo
12-15 E solo
pow. 15 F ST solo
pow. 15 F LA solo
pow. 15 E ST solo
pow. 15 E LA solo

NIEDZIELA, 28.05.2023
(wybrane kategorie zostaną rozegrane na wspólnym parkiecie)
do 9 H
10-11 H
10-11 G
10-11 F
10-11 E
12-13 H
12-13 G
12-13 F
12-13 E
12-13 D ST
12-13 D LA
14-15 H
14-15 G
14-15 F
14-15 E
14-15 D ST
14-15 D LA
14-15 C ST
14-15 C LA
pow. 15 F ST
pow. 15 F LA
pow. 15 E ST
pow. 15 E LA
pow. 15 D ST
pow. 15 D LA
pow. 15 C ST
pow. 15 C LA
pow. 15 B ST
pow. 15 B LA
pow. 15 A ST
pow. 15 A LA

10. Skład Komisji Sędziowskiej SOBOTA, 27.05.2023
Sędzia Główny punktujący
1. Dariusz Dragan
2. Małgorzata Kaczmarczyk
3. Magdalena Zyznar-Wardzała
4. Kamil Mróz
5. Piotr Nawara
6. Agnieszka Gąsiorowska
11. Skład Komisji Skrutacyjnej SOBOTA, 27.05.2023
1. Maryla Kowalik
2. Piotr Łyczko

12. Skład Komisji Sędziowskiej NIEDZIELA, 28.05.2023
Sędzia Główny punktujący
1. Dariusz Dragan
2. Ewa Skoczeń-Citko
3. Monika Heinze-Nawara
4. Wojciech Wolinowski
5. Gabriel Skiba
6. Magdalena Nagórska

13. Skład Komisji Skrutacyjnej NIEDZIELA 28.05.2023
1. Marta Błach
2. Zbigniew Wrzyszcz

14. Konferansjer: Ada Wantuch

15. Muzyka: Jarosław Michałek

16. Opłaty:
Rodzaj opłaty wg cennika Kwota zł Na konto Okręgu Data wniesienia Uwagi
Turniej PREMIUM / OPEN 300 zł / 300 zł

17. Warunki uczestnictwa w turnieju:
W turnieju może wziąć udział para, która:
1) Posiada aktualny wpis w CBD PTT (nie dotyczy par zagranicznych/spoza organizacji PTT)
2) zostanie zgłoszona w terminie do dnia 22.05.2023
3) wniesie opłatę startową w wysokości:
40 zł rekreacja
50 zł w kombinacji
50 zł za styl

18. Cena biletów wstępu, opłata za nagrywanie, inne opłaty:
• 50,00 zł.-widownia na jeden blok; 60,00 zł. widownia całodniowy;
• dzieci do lat 6 wejście bezpłatne;
• Trenerzy zgłoszonych par – wejście bezpłatne dla 1 os. na Klub – wpis na listę przy wejściu
• Istnieje możliwość wykupienia miejsca przy stoliku – 80,00 zł. osoba za jeden blok
• Nagrywanie bezpłatne

19. Dodatkowe informacje Organizatora:
Bufet TAK
Opieka medyczna TAK
Stoiska (asortyment) TAK

20. Nagrody ( dyplomy, puchary, medale, upominki)
Dyplomy, medale, puchary dla najlepszej pary w A klasie

21. Program turnieju:

PROGRAM SOBOTA 27.05.2023BLOK I REKREACJA MAŁOPOLSKA

BLOK II REKREACJA MAŁOPOLSKA

BLOK III o MISTRZOSTWO KRAKOWA

Rejestracja

8.15-8.45

12.30-13.00

15.00-15.30

Próba Parkietu

8.50-9.10

13.00-13.30

15.30-16.00

Rozpoczęcie

9.15

13.30

16.00

Kategorie

do 7, do 9 Brąz
do 7, do 9 Srebro

10-11, 12-13, 14-15 brąz
10-11, 12-13, 14-15 srebro

do 9 H, G solo
10-11 H, G, F, E solo
12-15 H, G, F, E solo
pow. 15 F, E solo

PROGRAM NIEDZIELA 28.05.2023BLOK I o MISTRZOSTWO KRAKOWA

BLOK II o MISTRZOSTWO KRAKOWA

BLOK III o MISTRZOSTWO KRAKOWA

Rejestracja

9.00-9.30

11.30-12.00

15.00-15.45

Próba Parkietu

9.15-9.45

12.00-12.30

15.45-16.15

Rozpoczęcie

10.00

12.30

16.30

Kategorie

do 9 H
10-11 H, G, F, E
12-13 H, G, F, E

14-15 F, E, D
pow. 15 F, E

pow. 15 D, C, B, A

22. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem Turnieju.

Strona internetowa Mistrzostw Krakowa www.mistrzostwakrakowa.pl
ADRES KORESPONDENCYJNY
Adres korespondencyjny: 31-566 Kraków ul. Ofiar Dąbia 4


BIURO TURNIEJU Dariusz Dragan, e-mail: d.dragan@taniec.pl, tel.: 691472107
OPIEKA ARTYSTYCZNA Małgorzata Igielska, e-mail: centrumtancami47@gmail.com, tel.: 507011717
OPIEKA TECHNICZNA Piotr Sabatowicz, e-mail: piotrsaba@icloud.com, tel.: 604178200

Partnerzy